Skip to main content
Fredy & Krasty

Fredy & Krasty 

Žád­ná dep­ka, ale pořád­ná por­ce natřís­ka­né­ho streetfunku.

Čes­ky rapo­va­né sklad­by plné nad­sáz­ky a humo­ru jsou orá­mo­va­né skvost­ný­mi refré­ny. F&K, nebo­li čes­ké PAPRIKY, jak je tato kape­la ozna­čo­vá­na svý­mi fanouš­ky, tvo­ří elek­tri­zu­jí­cí trio. Lea­der a show­man FREDY, baso­vý TERMINÁTOR a otřís­ka­ný bube­ník PAF. Základ­ní troj­ce skvě­le sekun­du­jí rap­per Kap­py, Opi­ce CHEETA, kte­rá na jed­nou sólu­je jako šíle­ná a před­vá­dí nesku­teč­né akro­ba­tic­ké equi­lib­ris­ti­ky, zatím­co KRASTY, raubíř a tlus­ťoch všech dob se nikdy nene­chá vyvést ze své­ho roš­ťác­ké­ho úchy­lác­tví. Proud síly a ener­gie tě dosta­ne do trenek.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.