Skip to main content
Kristýna Lištiaková & Band

Kristýna Lištiaková & Band 

Kris­tý­na Liš­ti­a­ko­vá & Band je ost­rav­ský hudeb­ní pro­jekt, ve kte­rém žánr původ­ní autor­ské tvor­by nej­lé­pe vysti­hu­jí pop a folk, s inspi­ra­cí a vli­vem jaz­zu i blu­es, kam zapa­da­jí tex­ty pís­ní nejen čes­ké, ale i ang­lic­ké a španělské.

Pís­ně o lás­ce, té radost­né i hoř­ko­slad­ké, o rados­ti ze živo­ta, o smut­ku či stra­chu, to vše se skrý­vá v jed­not­li­vých tex­tech a melo­di­ích písní.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.