Skip to main content
La Sbrindola

La Sbrindola 

Extra­va­gant­ní žong­lér­ská show v ryt­mu bicích a chaosu.

Divo­ké duo ital­ských žong­lé­rů a bavi­čů, kte­ří se do toho nebo­jí opřít. Svou neu­vě­ři­tel­nou ener­gii vám uká­ží nejen v akro­ba­tic­kých a žong­lér­ských kous­kách, ale k nim při­da­jí i pořád­ný nářez na bicí. Chví­le­mi by se moh­lo zdát, že je to  nespou­ta­ný cha­os, ale opak je prav­dou, tihle klu­ci jsou pro­fe­si­o­ná­lo­vé, kte­ří mají svou pou­lič­ní show skvě­le zvlád­nu­tou do posled­ních detai­lů. Nech­te se jimi vtáh­nout do svě­ta, kte­rý nemá mezí.

www.lasbrindola.com

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.