Skip to main content
Lam Trio

Lam Trio 

Prvo­re­pub­li­ko­vé Lam Trio z Bes­kyd s mezi­ná­rod­ní­mi zku­še­nost­mi hra­je poho­do­vý swing a čes­ké ever­gre­e­ny 20.–40. let dva­cá­té­ho století.

Z hudeb­ních žánrů v reper­toá­ru zazní­va­jí hot jazz, swing, blu­es, dixie­land, gypsy swing i bossa nova. Zaži­je­te neo­pa­ko­va­tel­nou atmo­sfé­ru prv­ní repub­li­ky Jazz Age a Roa­ring Twenties.
bandzone.cz/lamtrio

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.