Skip to main content
Lorenzo Galli

Lorenzo Galli 

Tem­pe­ra­ment­ní ital­ský hudeb­ník a pou­lič­ní umě­lec roz­tan­čí kaž­dé­ho, koho potká.

Nespou­ta­nou výstřed­ní show POOM-CHA plnou ital­ské­ho tem­pe­ra­men­tu, ale taky výstřed­nos­ti a zába­vy při­vá­ží ital­ský mul­ti­funkč­ní umě­lec Loren­zo Gal­li. Jeho ori­gi­nál­ní živá hudeb­ní kome­die plná barev zaru­če­ně pohl­tí kaž­dé­ho divá­ka. A roz­hod­ně se bude tan­čit… Loren­zo­va ener­gie je nakaž­li­vá a okouz­lí kaž­dé­ho, koho potká.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.