Skip to main content
Malalata

Malalata 

Již podru­hé při­jíž­dí roz­tan­čit Cir­ku­lum legen­dár­ní klu­či­čí duo.

Hudeb­ní pro­jekt Mala­la­ta, půso­bí­cí na scé­ně už celých 8 let, je syno­ny­mem pro jedi­neč­nou fúzi bal­kán­ských bea­tů, cikán­ské muzi­ky, mexic­ké cum­bie a karib­ské­ho reg­gae. Dvo­ji­ce slo­ven­ských DJs spo­ju­je tyto rytmy do oso­bi­tých setů, kte­ré navíc dopl­ňu­je o nespou­ta­nou a nakaž­li­vě ener­gic­kou per­for­man­ce. Pod tak­tov­kou dua Mala­la­ta pul­zo­va­la nejen stře­do­ev­rop­ská měs­ta, ale i Ber­lín, Vídeň, Antver­py, Vil­nius či Vallet­ta. Jeho rytmy roz­hý­ba­ly dokon­ce i vzdá­le­né Japon­sko a Mexi­ko. Mala­la­ta pře­ved­la svou show také na fes­ti­va­lech Poho­da, Colours of Ost­ra­va, Gra­pe a na jed­nom pódiu s esy jako Parov Ste­lar Band, Goran Bre­go­vić, Maha­la Rai Ban­da, Fan­fa­re Cio­car­lia a N.O.H.A.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.