Skip to main content
Marcos Masetti

Marcos Masetti 

Tem­pe­ra­ment­ní ital­ský žong­lér a pro­va­zo­cho­dec, kte­rý vel­mi rád vystu­pu­je v Čes­ké Repub­li­ce koneč­ně zaví­tá i do Ostravy

Svou inter­ak­tiv­ní show Dar­me Cuer­da ve vás zažeh­ne pla­men, ale neboj­te, bude­te se i smát a bavit. Je to totiž kome­di­ant jaksepatří.

 

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.