Skip to main content
Marlon Banda

Marlon Banda 

The Mar­lon Ban­da Show je explo­ziv­ní zále­ži­tost plná smí­chu a živé hud­by, kde se setká­vá komic­ký čas s cir­ku­so­vým kouzlem. 

Tato neří­ze­ná loď je plná neu­vě­ři­tel­ných pře­kva­pe­ní a jejich neo­do­la­tel­ný ryt­mus vás vtáh­ne do zápla­vy smí­chu bez mož­nos­ti úni­ku! Nech­te se unést do svě­ta Mar­lon Ban­da, kde sran­da nezná mezí a kaž­dé vystou­pe­ní je ohrom­nou zába­vou pro všech­ny přítomné! 

marlonbanda.com

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.