Skip to main content
Murmuyo – Fisura

Murmuyo – Fisura 

Z dale­ké Chi­le při­je­de Mur­mu­yo, aby vám před­sta­vil ener­gic­kou show Fisu­ro. Vel­mi inter­ak­tiv­ní, zábav­ná a pře­de­vším plná vzru­šu­jí­cích momen­tů, jejichž hlav­ní­mi účin­ku­jí­cí jsou sami diváci.

Tako­vá je Fisu­ra show. Mur­mu­yo samot­ný nejde pře­hléd­nout, v davu ho pozná­te pod­le sytě čer­ve­né­ho obleč­ku a vel­ké šip­ky na zádech, hla­vu celou nabar­ve­nou na bílo. Vez­mě­te celou rodi­nu a nech­te se pře­kva­pit neče­ka­ným kon­cem jeho před­sta­ve­ní, věří­me, že si Mur­mu­ya zami­lu­je­te stej­ně tak jako my. Je to pros­tě milá­ček publika.

www.yosoymurmuyo.com

[widget­kit id=„122“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.