Skip to main content
Paolo Locci

Paolo Locci 

Pao­lo Loc­ci je ital­ský umě­lec naro­ze­ný v Turí­ně, kde i vystu­do­val cir­ku­so­vou ško­lu, momen­tál­ně ces­tu­je po svě­tě a živí se jako umě­lec na vol­né noze a vy máte to štěs­tí, že ho může­te vidět i pří­mo v porub­ských ulicích.

Pao­lo Vám ve své show před­ve­de akro­ba­tic­ké prv­ky nejen na zemi, ale pře­de­vším na vyso­ké čín­ské tyči, na kte­ré se bude tyčit vyso­ko nad vaši­mi hla­va­mi. Pro více infor­ma­cí ohled­ně časů jeho vystou­pe­ní peč­li­vě sle­duj­te náš web a face­boo­ko­vé stránky.

paololocci1981.wixsite.com

[widget­kit id=„52“ name=„Paolo Loc­ci — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.