Skip to main content
Parkour Hope Movement

Parkour Hope Movement 

Par­kou­ris­ti z Ost­rav­ska, kte­ří si říka­jí Hope Move­ment před­ve­dou neu­vě­ři­tel­né kous­ky, z kte­rých se vám bude tajit dech.

Úče­lem pro­jek­tu Hope Move­ment — Nadě­je pohy­bu je dát mož­nost mla­dým a dospě­lým zařa­dit se do kolek­ti­vu lidí se stej­ným zájmem a to pohyb, pro­to­že prá­vě pohyb je ten, co nás všech­ny spojuje.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.