Skip to main content
Petra Göbelová

Petra Göbelová 

Pet­ra Göbe­lo­vá je mla­dá pís­nič­kář­ka. Naro­di­la se v Ost­ra­vě a na brněn­ské JAMU vystu­do­va­la obor Jevišt­ní technologie. 

Pet­ra si napří­klad zahrá­la jako před­sko­kan na ost­rav­ském kon­cer­tě Tomá­še Kluse v rám­ci jeho tur­né „ Ani si nese­dej­te “ a s vlast­ním pro­gra­mem mimo jiné vystu­po­va­la napří­klad v ost­rav­ských klu­bech Sta­rá Aré­na, Par­ník a Bar­rák a na fes­ti­va­lu Colours of Ostrava.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.