Skip to main content
PiTiPALDI DJ show

PiTiPALDI DJ show 

PiTi­PAL­Di, mistři hud­by a ryt­mu, vás zvou na neu­vě­ři­tel­nou hudeb­ní ces­tu kolem světa.

Sety v bal­kán­ském ryt­mu, ital­ské váš­ni, či něco z HipHop scé­ny pro­po­je­né gro­teskou. Ponoř­te se do jejich svě­ta a nech­te se unést. PiTi­PAL­Di DJ show. Tato par­ty je věno­va­ná k 18. naro­ze­ni­nám Cir­kus tro­chu jinak a záro­veň odstar­tu­je nový pro­jekt CTJ a tím je BoCirk.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.