Skip to main content
Residual Gurus

Residual Gurus 

Elek­tro­nic­ké zvu­ky, ryt­mic­ké tóny z Indie, ori­gi­nál­ní nástro­je, tanec, smích a diva­del­ní improvizace.

To je meta­mor­fó­za pro­střed­nic­tvím hud­by, ztě­les­ňu­jí­cí hod­no­ty, jako je respekt, udr­ži­tel­nost a lás­ka. Zažij­te neo­pa­ko­va­tel­ný rituál.

residualgurus.com

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.