Skip to main content
Rufino Clown – Fausto Barile

Rufino Clown – Fausto Barile 

Faus­to Bari­le je úžas­ná posta­va, kte­rá v sobě ukrý­vá kou­zel­ný diva­del­ní svět. Ale neboj­te, rád vám své nit­ro ukáže. 

Všich­ni víme, že v našich žalud­cích vře směs myš­le­nek, stra­chů, nálad a emo­cí. Faus­to radě­ji otví­rá své bři­cho než ústa, a to co vět­ši­na radě­ji scho­vá­vá, on vysta­vu­je na odiv. Ode­p­ne si kabát a koši­li a odha­lí, že má mís­to bři­cha celé diva­dlo i s pub­li­kem, pódi­em a osvět­le­ním! A co show? Ani na to nebu­de­te dlou­ho čekat! Pří­val kuri­o­zit, komic­kých i roman­tic­kých kaž­do­den­ních situ­a­cí při­jde vzá­pě­tí: Faus­to vás zdr­ží jen pár minut, ale vez­me vás do úpl­ně jiné­ho fan­tas­tic­ké­ho světa.

www.rufinoclown.com

[widget­kit id=„111“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.