Skip to main content
Skříňáci

Skříňáci 

Autor­ská insce­na­ce Ane­ty Čer­ve­né a Voj­tě­cha Hříb­ka, absol­ven­tů Ate­li­é­ru fyzic­ké­ho diva­dla na JAMU, vyprá­ví o tom, jak si kaž­dý vytvá­ří­me svůj svět, ale nikdy v něm nechce­me být sami.

Insce­na­ce je o dvou sou­ro­zen­cích žijí­cích ve skří­ni. Neví­me na jak dlou­ho, ani kdy to skon­čí, pros­tě tam jsou a sna­ží se nějak pře­žít dny.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.