Skip to main content
The Mágustones

The Mágustones 

Maďar­ská hor­ká krev před­ve­de svůj ener­gic­ký muzi­kant­ský um i na fes­ti­va­lu CIRKULUM. O Maďa­rech je zná­mo, že jsou to tem­pe­ra­ment­ní lidé, což v hud­bě urči­tě nemů­že být na škodu.

Zdra­vé jádro kape­ly The Mágusto­nes bude řádit v porub­ských uli­cích a to tepr­ve uvi­dí­te ten správ­ný cir­kus. Může­te se však těšit nejen na hra­vé cir­ku­so­vé melo­die, ve svém reper­toá­ru mají i spous­tu jiných žánrů. Jas­né je, že svý­mi vystou­pe­ní­mi nád­her­ně dopl­ní boha­tý pro­gram naše­ho fes­ti­va­lu a jejich tóny navo­dí skvě­lou let­ní atmosféru.

[widget­kit id=„85“ name=„The Magusto­nes — 2018 — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.