Skip to main content
UmCirkum

UmCirkum 

Mla­dí cir­ku­sá­ci z kur­zů UmCirkum.

Akva­be­ly: Děti kur­zu Cir­co­tic I. v uni­kát­ním před­sta­ve­ní, ve kte­rém se snou­bí ele­gan­ce klaun­ské­ho pro­je­vu s jedi­neč­nou kom­bi­na­cí tan­ce, pla­vá­ní a gymnastiky.

Mari­o­ne­ta: Talent kur­zu Cir­co­tic II. Eliš­ka Hur­ní­ko­vá, jako lout­ka vzduš­né akrobacie.

Fal­ling: Vze­stup a pád, sou­část živo­ta nejen Terez­ky Köglerové.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.