Skip to main content
Workshop šála

Workshop šála 

Workshop akro­ba­cie na šále se usku­teč­ní ve vel­kém cir­ku­so­vém šapi­tó pod vede­ním zku­še­ných uměl­ců z Holand­ska a Čes­ka, kte­ří půso­bí prá­vě v Nizozemsku.

Lek­to­ři: Micha­e­la Aerial a Miss Eva Blue z Ulti­ma­te Dan­ce Cre­ati­ons, kte­rá momen­tál­ně orga­ni­zu­je v Holand­sku Cir­cus Jams v Loods Roest.

  • Pro­sí­me všech­ny zájem­ce o regis­tra­ci na email: cirkulum@cirkulum.cz
  • Maxi­mál­ní počet osob na worksho­pu je 10.
  • Cena worksho­pu činí: 150 Kč, plat­ba na místě.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.