Skip to main content
Kouzelné klaunice

Kouzelné klaunice 

Uměl­ky­ně a artist­ky spo­leč­nos­ti Cir­kus tro­chu jinak, kte­ré si říka­jí Kou­zel­né klauni­ce a hra­jí pro­gram urče­ný dětem, vystou­pí na Cirkulum.

Mimo své star­ší před­sta­ve­ní na scé­ně Kre­a­tiv­ní Evro­pa uve­dou i pre­mi­é­ru „Vaří to v šapi­tó“ a to ne jinak než v našem vel­kém Cir­ku­lum šapi­tó na Hlav­ní třídě.

  • Kdy a kde: nedě­le 11. červ­na v 15.00 hodin v Šapi­tó
  • Cena: vstup­né na pre­mi­é­ru Vaří to v šapi­tó: 50 Kč / oso­ba, plat­ba na místě

www.cirkusjinak.cz

[widget­kit id=„62“ name=„Klaunice — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.